how to create your own site for free

ER PARTNER FÖR
IT UTVECKLING

VI UTVECKLAR KUNDANPASSADE IT-LÖSNINGAR 
Vi är IT-utvecklingspartner till krävande uppdragsgivare inom olika branscher. Gemensamt för våra uppdragsgivare är att de förväntar sig att vi levererar spjutspetskompetens inom IT utveckling. Våra lösningar är helt baserade på Microsofts utvecklingsverktyg. 

E-HANDEL

Vi utvecklar ehandelslösningar oavsett om ni säljer mot konsument, återförsäljare eller både och. Vi har spetskompetens inom systemintegration och erbjuder även vår egenutvecklade produkt echarge.

FINANS

Sedan mitten på -90 talet har vi utvecklat systemstöd för flera av nordens ledande affärsbanker. Våra lösningar används idag inom t ex markets, risk, compliance och trading.

FÖRSÄKRING

Sedan millenieskiftet använder en av de ledande svenska båtförsäkringsbolagen en komplett systemplattform för hantering av alla processer inom försäkrings-förmedling helt utvecklad av oss.

LOGISTIK

En av nordens ledande koncerner inom transport och logistik använder lösningar utvecklade av oss för centrala processer såsom kostnadsuppföljning och avräkning mot underleverantörer.

450 BÅTKLUBBAR ANVÄNDER BAS-K

Tillsammans med vår uppdragsgivare Svenska Båtunionen har vi utvecklat ett komplett webbaserat verktyg för hantering av båtklubbens administration. BAS-K täcker alla viktiga funktioner såsom medlemshantering, köer, brygg och vinterplatser, vaktschema, avisering och inbetalningar.

AFFÄRSSYSYSTEM

Vårt affärssystem för tjänsteföretag och företag som arbetar i projektform är nu lanserat. Utvecklingen har skett tillsammans med experter inom ekonomistyrning och redovisning och är ett komplett webbaserat verktyg med allt från tidrapportering, fakturering och resurshantering.

TELEKOM

Vårt nära samarbete med en av våra ledande telekomoperatörer började för tjugo år sedan. Sedan dess har vi hjälpt dem med utveckling av flera affärskritiska tillämpningar som idag används för att stödja den så viktiga faktureringsprocessen. 

VI SÖKER FLER TALANGER

  • FULL-STACK MICROSOFT DEVELOPER 


    Vårt utvecklingsteam inom Microsoft behöver förstärkas. Du kommer arbeta i intressanta projekt med härliga kollegor. Vi förutsätter att du har erfarenhet inom den senaste .net tekniken, just nu bygger vi mycket lösningar med hjälp av MVC och AngularJS, men även en del andra .net relaterade teknologier. Hör av dig direkt om du känner att du är redo för nya utmaningar och du har vad som krävs!

  • KRAVANALYTIKER / PROJEKTLEDARE


    Våra uppdragsgivare kräver inte bara systemlösningar i världsklass utan även att våra projekt genomförs professionellt. Ofta deltar vi i kravfångst och under projektens genomförande för vi en tät dialog med våra kunder. Våra kunder är trevliga och förstående men är också krävande och förväntar sig med rätta det bästa bemötandet.  Förutom relevant erfarenhet kräver denna roll goda sociala förmågor. 

  • SYSTEMARKITEKT


    De system vi utvecklar ställer stora krav på en flexibel och modulär arkitektur. Livscykeln är ofta lång och kraven förändras kontinuerligt. Som arkitekt stöttar du våra utvecklingsteam och säkerställer att vi följer best practice i all utveckling. Du ligger i framkant gällande patterns och designmodeller och har gedigen erfarenhet av databasmodellering och objektorienterad design. Vi förutsätter även att du har examen från universitet med goda betyg från linje med data eller systemvetenskaplig inriktning.

ADRESS
Hesselmans Torg 5
131 54  NACKA

KONTAKT
Email: info@informia.se
Tel: 08-4112900