website templates

ER PARTNER FÖR
IT UTVECKLING

VI UTVECKLAR KUNDANPASSADE IT-LÖSNINGAR 
Vi är IT-utvecklingspartner till krävande uppdragsgivare inom olika branscher. Gemensamt för våra uppdragsgivare är att de förväntar sig att vi levererar spjutspetskompetens inom IT utveckling. Våra lösningar är helt baserade på Microsofts utvecklingsverktyg. 

SKRÄDDARSYDD SYSTEMUTVECKLING

Standardsystem är toppen om det passar er verksamhet - att utveckla ett eget system helt utifrån era egna behov behöver dock inte vara ett sämre alternativ. Vi har mångårig erfarenhet av att utveckla och förvalta verksamhetsanpassade IT system från ledande företag inom flera branscher.

E-HANDEL

Vi utvecklar e-handelslösningar oavsett om ni säljer mot konsument, återförsäljare eller både och. Vi har spetskompetens inom systemintegration och erbjuder kompletta lösningar från ax till limpa.

FINANS

Sedan mitten på -90 talet har vi utvecklat systemstöd för flera av nordens ledande affärsbanker. Våra lösningar används idag inom t ex markets, risk, compliance och trading.


FÖRSÄKRING

Sedan millenieskiftet använder en av de ledande svenska båtförsäkringsbolagen en komplett systemplattform för hantering av alla processer inom försäkringsförmedling helt utvecklad av oss.

TELEKOM

Vårt nära samarbete med en av våra ledande telekomoperatörer började för tjugo år sedan. Sedan dess har vi hjälpt dem med utveckling av flera affärskritiska tillämpningar som idag används för att stödja den så viktiga faktureringsprocessen.  E-CHARGE

E-CHARGE är vår plattform för e-handel. Den passar såväl B2B samt B2C och för er som säljer via ÅF. Självklart har vi stöd för flera länder och språk samt färdiga kopplingar till såväl betal som leveranstjänster.

TAKE CHARGE

Vårt affärssystem för tjänsteföretag och företag som arbetar i projektform är nu lanserat. Utvecklingen har skett tillsammans med experter inom ekonomistyrning och redovisning och är ett komplett webbaserat verktyg med allt från tidrapportering, fakturering och resurshantering.MARINO

Med Marino erbjuder vi komersiella marinor och båtvarv ett komplett IT-system som täcker funktioner såsom platshantering, fakturering, gästplatser, hamnplansplanering, sjö- och torrsättningsschema. Kunderna kan själva boka t ex i- och upptagning via webbsida, "mina sidor".

E-CONTACT

E-CONTACT är namnet på vårt verktyg för utskick av nyhetsbrev. Eftersom vi integrerar direkt med er datakälla slipper ni administrera filer för mottagarlista, återrapportering etc.

PixFlowPro

PixFlowPro fungerar som er egna bildbank inom ert företag. Här strukturerar ni ert bildmaterial så det blir lätt att hitta och effektivt att lagra.

FortNox Integration Hub

Vår integration med FortNox möjliggör att nyttja Fortnox för fakturering och bokföring men vi hämtar underlag från källsystem, där ni har era affärsrelationer och således underlag för fakturering.

eCustomerService

C-CARE är ett kundforum som ni länkar enkelt in på er hemsida eller er webbshop och erbjuder era kunder en on-line baserad kundtjänst med kontaktvägar, frågor och svar och mycket mer.

450 BÅTKLUBBAR ANVÄNDER BAS-K FÖR HELTÄCKANDE KLUBBADMINISTRATION

Tillsammans med vår uppdragsgivare Svenska Båtunionen har vi utvecklat ett komplett webbaserat verktyg för hantering av båtklubbens administration. BAS-K täcker alla viktiga funktioner såsom medlemshantering, köer, brygg och vinterplatser, vaktschema, avisering och inbetalningar.

VI SÖKER FLER TALANGER

  • FULL-STACK MICROSOFT DEVELOPER 


    Vårt utvecklingsteam inom Microsoft behöver förstärkas. Du kommer arbeta i intressanta projekt med härliga kollegor. Vi förutsätter att du har erfarenhet inom den senaste .net tekniken, just nu bygger vi mycket lösningar med hjälp av MVC och AngularJS, men även en del andra .net relaterade teknologier. Hör av dig direkt om du känner att du är redo för nya utmaningar och du har vad som krävs!

  • KRAVANALYTIKER / PROJEKTLEDARE


    Våra uppdragsgivare kräver inte bara systemlösningar i världsklass utan även att våra projekt genomförs professionellt. Ofta deltar vi i kravfångst och under projektens genomförande för vi en tät dialog med våra kunder. Våra kunder är trevliga och förstående men är också krävande och förväntar sig med rätta det bästa bemötandet.  Förutom relevant erfarenhet kräver denna roll goda sociala förmågor. 

  • SYSTEMARKITEKT


    De system vi utvecklar ställer stora krav på en flexibel och modulär arkitektur. Livscykeln är ofta lång och kraven förändras kontinuerligt. Som arkitekt stöttar du våra utvecklingsteam och säkerställer att vi följer best practice i all utveckling. Du ligger i framkant gällande patterns och designmodeller och har gedigen erfarenhet av databasmodellering och objektorienterad design. Vi förutsätter även att du har examen från universitet med goda betyg från linje med data eller systemvetenskaplig inriktning.

ADRESS
Hesselmans Torg 5
131 54  NACKA

KONTAKT
Email: info@informia.se
Tel: 08-4112900