free bootstrap theme

INTEGRERA MED FORTNOX

Fortnox Integration Hub hämtar uppgifter från olika försystem såsom webshop, CRM system, Klarna eller andra betalleverantörer - ja praktiskt taget vilket system som helst som ni vill integrera med Fortnox.

Kanske har ni underlag för fakturering i ett system och ni vill med automatik skapa fakturor i Fortnox?  

Vår integration sköter jobbet, även om era behov är krångliga och kräver anpassad affärslogik.

Behöver ni hämta data från Fortnox för vidare användning i andra system? Vår integration går åt båda hållen.

Fakturera i Fortnox

Har ni era kundengagemang i ett medlemssystem, CRM system eller något annat system som innehåller underlag för fakturering? Inga problem - med hjälp av vår Fortnox koppling kan ni fortfarande med fördel utnyttja Fortnox för fakturering, reskontra, påminnelser och därmed också nyttja den automatiska bokföringen i Fortnox.

Bokför automatiskt i Fortnox

Slipp manuell bokföring av underlag från t ex Klarna eller annan betalleverantör. Vår integration hämtar med automatik underlagen och skapar verifikat i Fortnox. Förutom tidsbesparningen så minskar ju så klart risken för felregistrering och tidsödande avstämning.

Lägg till egen affärslogik

Möjlighet finna att lägga in anpassad affärslogik som ert källsystem inte stödjer, det kan vara samlingsfaktura, aggreggering av fakturarader, rabatter, projekt eller kostnadsställe, kontering eller liknande kompletteringar som behövs innan underlagen skickas in i Fortnox. 

Skapa ert datalager

Eftersom alla dataflöden går genom hubben är det ofta lämpligast att bygga ert datalager härifrån. Fråpn datalagret kan ni få fram relevanta nyckeltal för er verksamhet och göra djupare analyser i Excel.