free site templates
Bankernas utmaningar inom IT är enorma. En bred flora av stödsystem tillsammans med ökade krav från såväl myndigheter som kunder ställer enorma krav på IT utveckling.

Vi är specialiserade på att utveckla små tillämpningar för att hantera en specific process både inom back- och frontoffice.

Våra lösningar kännetecknas av kort utvecklingstid och enkel implementering. Eftersom vi använder uteslutande etablerade verktyg och tekniker från Microsoft underlättas överlämning till egen förvaltning eller fortsatt applikationsförvaltning av oss.

RISK

Våra lösningar används inom flera tillämpningar inom riskhantering. Vi har faktiskt erfarenhet av såväl  marknads, motparts,  operationell och likviditetsrisk från flera av Nordens största aktörer.

COMPLIANCE

De allt ökande myndighetskraven ställer också ökade krav på IT integration och förbättrat systemstöd. Våra lösningar konsoliderar, bearbetar och skapar automatiserade rapportering.

TRADING

Konsolidering av t ex P/L i en större affärsbank med flera brancher, system och handelsplattformar ställer stora krav på integrations-lösningar. Vi arbetar med såväl backend som frontend utveckling för att ge handlarna det IT stöd de behöver.

OPERATIONS

Systemstöd inom operations handlar om att automatisera tidskrävande manuella processer såsom kontoavstämning, bekräftelser till kunder eller rapportering.