how to create a website
Ett tiotal genomförda projekt och flera aktiva förvaltningsåtaganden av affärskritiska tillämpningar har skänkt oss såväl bred som djup branschkompetens inom telekomsektorn.

INTERCONNECT

Interconnect billing, eller på svenska, fakturering av samtrafik är en process som kräver ett kraftfullt systemstöd. De lösningar vi utvecklar kan handla om att få den löpande avräkningen mellan operatörerna såväl nationellt som internationellt att fungera smidigt och med hög kvalitet.

Ofta integrerar vi våra lösningar med kundens befintliga IT infrastruktur.

CREDIT MANAGEMENT

Löpande kreditövervakning, ofta på daglig basis, krävs i dagens miljö telekomoperatörerna verkar i. Vi hjälper våra uppdragsgivare samla in, bearbeta och följa upp t ex utnyttjande av kapacitet. De projekt vi medverkar i involverar allt från kravfångst, projektledning, systemutveckling och löpande förvaltning.

BUSINESS INTELLIGENCE

Många projekt vi genomför handlar om utveckling av system som används för att stödja affärsbeslut, Business Intelligence.

Antingen bygger vi eget datalager, eller oftare, konsoliderar vi data från många olika datakällor och utvecklar ett intuitivt användargränssnitt till användarna.