best free html templates

PUBLIC WEBSITE

Kundernas förväntningar att kunna göra mer själva via webben ökar hela tiden. Det kan handla om att beräkna premie men även kunna göra ändringar i sin försäkring elller ladda ned senaste fakturan. Oavsett hjälper vi er möta behoven.

TARIFF & PREMIUM LOGIC

Implementering av premielogik och prissättning inom försäkrings-området är komplex. Kombinationen av tariffer, rabatter och premiegrundande argument ställer stora krav på en flexibel systemdesign. 

CLAIM MANAGEMENT

Skadehanteringen är kommunikationsintensiv och kräver ett effektivt systemstöd för att få ett strukturerat arbetsflöde.  Utmaningen är ofta integration med t ex telefon, mail och dokumentarkiv.

CUSTOMER SERVICE

Den personliga kontakten kan aldrig ersättas helt och hållet med självbetjäning via webben. Att inte låta kundtjänst ha ett lättjobbat och snabbt systemstöd är otänkbart för de flesta försäkringsbolag. Låt oss diskutera era behov.